เกาะลันตา 1 ใน 7จุดดำน้ำยอดนิยมในเอเชียและแปซิฟิก มีจุดดำน้ำที่ยอดเยี่ยมมากมายให้ได้เลือก อีกทั้งนักท่องเที่ยว ยังสามารถเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท ในเดินทางไปยังจุดดำน้ำต่างๆ หลายแห่งได้ภายใน 1 วัน! ทั้งหาดทรายขาวสะอาด ดำน้ำดูปะการังน้ำลึก และยังมีจุดชมวิวบนยอดเขา สามารถมองเห็นยโค้งอ่าวกรวด และอ่าวหาดทรายขาวมาบรรจบกัน

                เกาะลันตา ตั้งอยู่ที่ อำเภอเกาะลันตา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกระบี่ เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีรูปร่างเรียวยาว ชื่อ “ลันตา”สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “ลันตาส” ซึ่งเป็นภาษาชวา แปลว่า ที่ย่างปลา เพราะในอดีต เกาะแห่งนี้เป็นจุดที่ชาวชวามักจะมาหยุดพัก และย่างปลากินกันที่นี่ และต่อมา เกาะนี้ก็เปลี่ยนฐานะมาเป็นเมืองท่า ชาวจีนและชาวอาหรับแล่นเรือมาค้าขายในน่านน้ำภูเก็ต ปีนัง สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ได้แวะเวียนขึ้นมาพัก และค้าขาย จึงทำให้เกาะนี้กลายเป็นชุมชนคึกคัก

                  เกาะลันตา ประกอบด้วย เกาะลันตาใหญ่ และ เกาะลันตาน้อย ซึ่งมีเกาะกลางคั่นระหว่าง 2 เกาะนี้ โดดเด่นด้วยชายหาดยาวเรียงรายต่อเนื่องกันถึง 13 หาด ทางฝั่งตะวันตก มีทั้งหาดหินและหาดทราย และเต็มไปด้วยที่พักหลากสไตล์ ส่วนทางฝั่งตะวันออก คือ ชุมชนโบราณ ชื่อ “บ้านศรีรายา” ซึ่งตั้งมากกว่าร้อยปี เสน่ห์อยู่ที่เรือนแถวไม้หน้าแคบที่ยื่นยาวลึกออกไปในทะเล อีกทั้งวิถีชีวิตสงบงามของชาวไทย – จีน ชาวไทย – มุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

เกาะลันตาใหญ่

มีรูปร่างยาวเรียวจากเหนือมาใต้ ด้านตะวันตกยังเรียงรายไปด้วยชายหาด และอ่าวที่สวยงามมากมาย ได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน เป็นต้น และมีถนนตัดจากท่าเรือ ตอนเหนือผ่านชายหาดต่าง ๆ ไปจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา พื้นที่ส่วนใหญ่ มีสภาพเป็นทิวเขาที่สลับซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยผืนป่าอันสมบูรณ์ บนเกาะลันตาใหญ่มีที่พักเอกชนเปิดให้บริการมากมาย

 

เกาะลันตาน้อย


เป็นเกาะที่เป็นชุมชนของชาวเกาะลันตาในอดีตมาก่อน เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ มีโรงเรียนวิถีชีวิตแบบเก่า ๆ บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น

ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะลันตานับถือศาสนาอิสลาม และที่บ้านสังกะอู้ ยังมีชุมชนพื้นเมืองที่ยืดถือวัฒนธรรมประเพณีอยู่ คือ ประเพณีลอยเรือเกาะลันตา ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ที่แหลมโตนด ตรงปลายเกาะ เป็นพื้นที่อุดมไปด้วยผืนป่าดงดิบ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และจุดที่โดดเด่นที่สุดคือ “ประภาคารสีขาว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลันตาก็ว่าได้

และที่น่าสนใจอีกที่คือ “หมู่บ้านชาวเล” หรือ “ชาวไทยใหม่” อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ เป็นชุมชนของชาวเลเผ่าลูโมะลาโว้ย คนไทยภาคกลางเรียกว่า อูรักลาโว้ย ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตามานานหลายชั่วอายุคน และเกาะลันตายังเปรียบได้กับเหมืองหลวงของชาวเล

นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น บริษัททัวร์ ธนาคาร ร้านดำน้ำ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต ร้านอาหาร ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ มีครบอยู่ที่บ้านศาลาด่านค่ะ

เกาะรอก

March 11, 2021

เกาะล้าน

March 13, 2021