“ทะเลโบฟอร์ต (Beaufort Sea)” เป็นทะเลชายอาณาเขต ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) ตั้งอยู่ทางเหนือของยูคอน และรัฐอะแลสกา และทางตะวันตกของเกาะแบงส์ ในกลุ่มเกาะอาร์กติก ทะเลตั้งชื่อตามนักอุทกศาสตร์ เซอร์ฟรานซิส โบฟอร์ต ทะเลมีส่วนลึกสุดที่ 4,683 เมตร ตอนบนของทะเล มักพบเกาะกรวดขนาดเล็ก หรือตื้นเขิน หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุด อยู่ทางตะวันตกของปากแม่น้ำ Mackenzie – Herschel พบเกาะและริมฝั่งขนาดเล็กมากในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแมคเคนซี

                 ทวีปลาดของทะเล ที่ถูกตัดหุบเขาเรือดำน้ำจำนวนมาก ที่ราบสูงโบฟอร์ต มีความลึกตั้งแต่ 6,500 ถึง 10,000 ฟุต ที่ยื่นออกไปในทะเล ทางตะวันตกของเกาะ Banks โครงสร้างางธรณีวิทยา ด้านล่างเป็นของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ และข้อมูลแผ่นดินไหว บ่งชี้ความคล้ายคลึงกันระหว่างเปลือกโลกของแอ่งแคนาดา และของมหาสมุทร

                   ชายฝั่งทะเลโบฟอร์ต อยู่ในระดับต่ำ และเกือบจะครอบคลุมทั้งหมดด้วยทุนดรา ในบริเวณปากแม่น่ำ Mackenzie เท่านั้นที่มีเดือยของ Brooks Range เข้าใกล้ชายฝั่งเกาะแบงค์ และหมู่เกาะปรินซ์แพทริค ยังค่อนข้างต่ำระดับความสูงสูงสุด อยู่ที่ประมาณ 900 ถึง 2,450 ฟุต

                 ทะเลโบฟอร์ตอยู่ใต้น้ำแข็งเกือบตลอดทั้งปี ใชเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน น้ำแข็งจะแตกตัว มวลน้ำผิวดินมีความหนาเกือบ 330 ฟุต น้ำใต้ผิวดิน มวลที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลแบริ่งไหลผ่านช่องแคบแบริ่ง ส่วนที่ลึกในมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นน้ำที่อุ่นที่สุดโดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 32 ° ถึง 34 ° F (0 °ถึง 1 ° C) น้ำด้านล่างมีอุณหภูมิตั้งแต่ 30.6 ° ถึง 31.3 ° F (-0.4 °ถึง -0.8 ° C)

สามารถพบแพลงก์ตอนพืช มากกว่า 70 ชนิด ในทะเลโบฟอร์ต อีกทั้ง พบแพลงก์ตอนสัตว์ เกือบ 80 ชนิด ซึ่งสัตว์ที่อยู่ด้านล่าง ประกอบไปด้วย polychaetes เกือบ 700 ชนิดไบรโอซัวกุ้งและหอย

กลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดา

                 กลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดา (Canadian Arctic Archipelago) หรือ กลุ่มเกาะอาร์กติก (Arctic Archipelago) เป็นกลุ่มเกาะขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของแผ่นดินแคนาดา ครอบคลุมพื้นที่ราว 1,424,500 ตารางกิโลเมตร กอบกอบไปด้วยเดาะ 35,563 เกาะ ซึ่งรวมอยู่ในดินแดนส่วนใหญ่ของนูนาวุตและบางส่วนของดินแดนนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรี

มหาสมุทรอาร์กติก

                  เป็นมหาสมุทรขนาดเล็กที่สุด และตื้นเขินที่สุดในมหาสมุทร ตามการแบ่งมหาสมุทรหลักโลก จัดว่าบริเวณนี้เป็นหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอาร์กติกบางส่วน ปกคลุมด้วยทะเลน้ำแข็งตลอดทั้งปี และเกือบทั้งมหาสมุทรในฤดูหนาว อุณหภูมิและความเค็มของมหาสมุทรอาร์กติกแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

ยูคอน


เป็นดินแดนทางตะวันตกสุด และเป็นดินแดน ใน 3 ดินแดนที่เล็กที่สุดของประเทศแคนาดา